Heslo: Itália

Otázka:

Prečo sa používajú názvy Itália a Nizozemsko a slová útočište a zachovávať sa?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

1.V slove ITÁLIA treba považovať IA za dvojhlásku alebo je to skupina samohlások vlastná cudziemu slovu? 2.Ako treba rozdeliť slovo ITÁLIA na slabiky?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Redigujem publikáciu, ktorej autor nazýva Taliansko 16. storočia Itália. Je to správne?

celá otázka a odpoveď