Heslo: Inkovia

Otázka:

Aký je singulár od slova Inkovia?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prosím Vás, môžete mi odpovedať, aký je správny tvar prídavného mena od slova Inkovia, incký alebo inkský? Ďakujem!

celá otázka a odpoveď