Heslo: Huťan

Otázka:

Ako sa nazýva obyvateľ Novoveskej Huty?

celá otázka a odpoveď