Heslo: Grabovskij

Otázka:

Ako sa skloňujú ruské priezviská Grabovskij, Gorkij, Čajkovskij?

celá otázka a odpoveď