Heslo: Grónčan

Otázka:

Prečo sa tvoria rozličným spôsobom pomenovania obyvateľa Grónska (Grónčan) a obyvateľa Fínska, Dánska, Švédska (Fín, Dán, Švéd)?

celá otázka a odpoveď