Heslo: Georges

Otázka:

Akosa skloňuje meno Georges? Ako sa správne píšu slová Mandžuria a Transval? Aké je súhrnné pomenovia členov rodiny s priezviskom Zourabičvili?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako skloňujeme francúzske meno Jules?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku