Heslo: Georges

Otázka:

Ako sa skloňuje meno Georges? Aké je súhrnné pomenovie členov rodiny s priezviskom Zourabičvili?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako skloňujeme francúzske meno Jules?

celá otázka a odpoveď