Heslo: Gavurky

Otázka:

Môže mať názov chráneného areálu Gavurky súvisieť s priezviskom Gavura alebo so slovo gavura vo význame jama alebo prepadlisko?

celá otázka a odpoveď