Heslo: Eucharistia

Otázka:

Prosím Vás o radu: 1. Kde v slove "oltárna sviatosť" písať veľké písmeno. Má to byť veľké "O" alebo veľké "S"? 2. Pri písaní historického životopisu osobnosti, v ktorom sa vo viacerých prípadoch začína veta dátumom, napr. "15. mája 1756", je potrebné písať stále "Dňa 15. mája 1756"? Nie je to pri viacerých dátumoch zakaždým so slovom "dňa" priveľa? 3. V cirkevných kruhoch sa používa titul "Božia služobníčka" alebo "Božia služobnica"?

celá otázka a odpoveď