Heslo: Ekvádor

Otázka:

Akú pádovú príponu má slovo Ekvádor v genitíve jednotného čísla?

celá otázka a odpoveď