Heslo: Daphne Oramová

Otázka:

Ako môžeme v slovenčine nazvať systém vytvárania zvukov podľa Daphne Oram? V angličtine je to Oramics.

celá otázka a odpoveď