Heslo: Bratislavsko

Otázka:

Niektorí ľudia používajú pri označovaní regiónov Slovenska výrazy ako Bratislavsko, Trnavsko, Žilinsko, Košicko, Zvolensko a pod. Sú takéto pomenovania spisovné?

celá otázka a odpoveď