Heslo: Bratislava-Rača

Otázka:

Píše sa v spojenia, v ktorých prvá časť označuje celok a jej druhá jej súčasť ako napríklad Bratislava Vajnory, spojovník?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa v názve mestskej časti Bratislava-Rača spojovník alebo pomlčka?

celá otázka a odpoveď