Heslo: Biblia

Otázka:

Prečo sa slovo B/biblia nepíše vždy s veľkým písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy píšeme výrazy Spasiteľ a Biblia s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď