Heslo: Aluška

Otázka:

Aké podoby majú zdrobneniny od mena Alica? Je správne slovo podčiarkovník?

celá otázka a odpoveď