Heslo: Akádia

Otázka:

Ako sa správne tvoria prídavné mená a mená obyvateľov oblasti zvanej Akádia?

celá otázka a odpoveď