Heslo: -us

Otázka:

Ako funguje skloňovanie slov končiacich koncovkou "-us"? Napr. "život podmorských organizmov" a nie "organizmusov". Ako je to pri dvojslabičných slovách "vírus" alebo "status" a pod.? Aj tu koncovka "-us" odpadne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Mestská časť Rusovce nazvala jednu zo svojich nových ulíc Firmova, podľa rímskeho prefekta Máriusa Firmusa. Je správne skrátenie názvu ulice a vynechanie koncovky -us?

celá otázka a odpoveď