Heslo: -us

Otázka:

Ako sa skloňujú slová končiace na -us? Napr. život podmorských organizmov a nie organizmusov? Ako je to pri dvojslabičných slovách typu vírus, status a pod.? Aj tu koncovka -us odpadne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Mestská časť Rusovce nazvala jednu zo svojich nových ulíc Firmova, podľa rímskeho prefekta Máriusa Firmusa. Je správne skrátenie názvu ulice a vynechanie koncovky -us?

celá otázka a odpoveď