Heslo: -ová

Otázka:

Môj nastávajúci manžel má priezvisko Paľov, ja by som chcela používať priezvisko Paľová.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Nie je to postavené na hlavu, keď čoraz viac žien na Slovensku používa neprechýlenú podobu priezviska, ale cudzie ženské priezviská prechyľujeme?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa tvorí ženské priezvisko od mužského priezviska Dávidek. Správne je Dávideková alebo Dávidková?

celá otázka a odpoveď