Heslo: -ová

Otázka:

Môj nastávajúci má priezvisko Paľov. Môžem po vydaji používať priezvisko Paľová?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Nie je to postavené na hlavu, keď čoraz viac žien na Slovensku používa neprechýlenú podobu priezviska, ale cudzie ženské priezviská prechyľujeme?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa tvorí ženské priezvisko od mužského priezviska Dávidek? Správne je Dávideková alebo Dávidková?

celá otázka a odpoveď