Heslo: -l

Otázka:

Prečo má slovo "mail" v lokáli tvar "v maile"? Nepatrí toto slovo do kategórie neživotných podstatných mien mužského rodu, ktoré sa končia na -l, -r, a teda majú nepravidelné skloňovanie? Nemalo by byť "v maili" ako napr. "v hoteli"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V učebnici pre 8. roč. ZŠ sa uvádza, že neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -l , -r sa skloňujú podľa vzoru stroj, v mn. č. podľa vzoru dub alebo stroj. Znamená to, že podľa vzoru stroj sa skloňujú aj slová semafor, elixír a traktor?

celá otázka a odpoveď