Heslo: žiarivo žltý

Otázka:

V telefonickej jazykovej poradni ste mi odporučili písať názov farby žiarivo žltý oddelene. V Slovníku súčasného slovenského jazyka som však našla vo výklade slova jasnobiely synonymum žiarivobiely a v hesle jasnočervený synonymum žiarivočervený. Nemalo by sa potom aj pomenovanie žiarivej žltej farby písať správne ako jedno slovo žiarivožltý?

celá otázka a odpoveď