Heslo: žiadosť

Otázka:

Aký je význam slov žiadosť, návrh a okolnosť z právnického hľadiska?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Viaže sa slovo požiada (uvedené v zákone č. 311/2001) výhradne na písomnosť, alebo to môže byť aj ústne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše slovo žiadosť vo vete: Na základe žiadosti o vrátenie podpory zo dňa 20. 10. 2011?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa spojenie Žiadosť o pracovné miesto s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď