Heslo: žiadny

Otázka:

Aké antonymá existujú k slovu každý?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne žiaden alebo žiadny? Slovo meter sa skloňuje podľa vzoru stroj? A radiátor? A prečo sa slovo kapor skloňuje podľa dvoch vzorov?

celá otázka a odpoveď