Heslo: žena

Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňujú podstatné mená večera a špajza?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňujú geografické názvy Bath a Bahamy?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Všimla som si, že sa často používajú tvary nominatívu množného čísla granule, medaile, formule, škridle, role, barle. Nemá byť správne granuly, medaily, formuly, škridly, barly?

celá otázka a odpoveď