Heslo: že

Otázka:

Je správne vložiť zvratné zámeno "si" pred dátum alebo pred sloveso v texte svadobného oznámenia "s radosťou Vám oznamujú, že si dňa dd.mm.yyyy vyslúžia sviatosť manželstva"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môže sa súvetie začínať podraďovacou spojkou aby alebo že?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa čiarka pred "že" vo vete: Personálne zabezpečenie naďalej spĺňa požiadavky uvedené vo výnose MZ SR teraz a predpokladáme že aj po 1. 12. 2011 v celom rozsahu?

celá otázka a odpoveď