Heslo: študijný odbor

Otázka:

Dobrý deň, mohli by ste mi prosím objasniť písanie začiatočných písmen v názvoch študijných odborov? Podľa Pravidiel slov. pravopisu z roku 1998 str. 62 sa píšu s malým zač. písmenom napr. strojárstvo - stavba strojov. Na internetovej stránke www.siov.sk, kde sú zverejnené štátne vzdelávacie programy sú uvedené s veľkým zač. písmenom napr. 26 Elektrotechnika. Ktoré je správne? Ako majú postupovať učitelia pri vyplňovaní pedagogických dokumentov? Ďakujem.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Názvy fakúlt sa píšu s veľkými písmenami. Môžeme na zdôraznenie písať s veľkými začiatočnými písmenami aj jednotlivé štúdijné odbory a štúdijné programy?

celá otázka a odpoveď