Heslo: študijný odbor

Otázka:

Aké začiatočné písmená majú byť v názvoch študijných odborov? Na internetovej stránke, kde sú zverejnené štátne vzdelávacie programy, sú uvedené s veľkým začiatočným písmenom, napr. 26 Elektrotechnika.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Názvy fakúlt sa píšu s veľkým začiatočným písmenom. Môžeme na zdôraznenie písať s veľkými začiatočnými písmenami aj jednotlivé študijné odbory a študijné programy?

celá otázka a odpoveď