Heslo: študentmi

Otázka:

Chcem sa opýtať, ako sa správne skloňujú slová v mužskom rode? Kedy sa používa prípona -mi a kedy -ami?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akú príponu majú podstatné mená mužského rodu zakončené na nt, nd, kt, kd, rd v inštrumentáli množného čísla?

celá otázka a odpoveď