Heslo: štandardizované názvy

Otázka:

V katalógu k výstave máme používať názov Pécs alebo Päťkostolie a Székesfehérvár alebo Stoličný Belehrad?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa v slovenských textoch môžu používať originálne názvy miest ako München, Köln, Venezia, Københaven?

celá otázka a odpoveď