Heslo: štúdium

Otázka:

Je správne použiť výraz študovať aj vo význame skúmať?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Akého rodu je názov spoločnosti VOTUM, Centrum Odškodnenia, a. s.?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne a spisovne vytvorí prídavné meno od slova štúdia (klinická, vedecká...). Je správny výraz štúdiová liečba, štúdiový liek alebo študijná liečba, študijný liek?

celá otázka a odpoveď