Heslo: špecifickosť

Otázka:

Aké výrazy sa majú používať v oblasti laboratórnej diagnostiky: špecifickosť, špecifita alebo špecificita vyšetrenia a senzitívnosť alebo senzitivita vyšetrenia?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aké výrazy sa majú používať v oblasti laboratórnej diagnostiky: špecifickosť, špecifita alebo špecificita vyšetrenia a senzitívnosť alebo senzitivita vyšetrenia?

celá otázka a odpoveď