Heslo: špeciálnopedagogický

Otázka:

Píšu sa zložené prídavné mená spolu alebo so spojovníkom? Píše sa prídavné meno špeciálnopedagogický so spojovníkom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa píšu spojenia špeciálnopedagogický, liečebnopedagogický, liečebnorehabilitačný, pedagogickopsychologický? Bez spojovníka alebo so spojovníkom?

celá otázka a odpoveď