Heslo: š. p.

Otázka:

Dáva sa za skratkou a. s. vo vete čiarka? Dáva sa za ňou ešte jedna bodka na konci vety?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa píše v texte skratka o. z. za názvom občianskeho združenia?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšu sa v tejto vete čiarky, a ak áno, tak prečo? Dohoda o koordinácii vykonávania letov pohotovostných lietadiel vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky medzi LPS SR š. p. a MO SR.

celá otázka a odpoveď