Heslo: Šutovce

Otázka:

Aká je správna podoba názvu obce Šutovce/Šútovce? V Pravidlách slovenského pravopisu je tvar Šutovce, ale na tabuliach v obci, na internetovej stránke obce atď. je tvar Šútovce s dlhým ú. Ktorá podoba je správna?

celá otázka a odpoveď