Heslo: ľúbiť

Otázka:

Vyslovuje sa v slovách ale, len, alebo mäkké ľ? A prečo je v slovách člen a dovolenka tvrdá spoluhláska l?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký je vzťah medzi slovesami ľúbiť a milovať? Sú to synonymá?

celá otázka a odpoveď