Heslo: ďaleko

Otázka:

Sú správne slovné spojenia ďaleko väčšie predpoklady, ďaleko vyšší príjem, vyzerá ďaleko lepšie ako pred mesiacom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V rámci našej pracovnej debaty sme riešili otázku, ktorý z výrazov je správny: ďaleko k alebo ďaleko od?

celá otázka a odpoveď