Heslo: článok

Otázka:

Píše sa čiarka medzi pododsekmi, odsekmi či paragrafmi v presnom uvádzaní častí zákona?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňujú slová časopis a článok? Aký tvar majú v genitíve jednotného čísla?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa spojenie Článok 1. s bodkou a s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď