Heslo: čiarka za pomlčkou

Otázka:

Je správna veta: "... –nenechajú ich riadiť auto, nedajú im volebné právo atď. – ale ich diskriminácia..."?

celá otázka a odpoveď