Heslo: čestné vyhlásenie

Otázka:

Píše sa čestné vyhlásenie alebo vyhlásenie o čestnosti?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Pri odovzdávaní diplomovky som musela podpísať „čestné prehlásenie“. Nemá to byť náhodou vyhlásenie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je správne: čestné prehlásenie alebo čestné vyhlásenie?

celá otázka a odpoveď