Heslo: česko-slovenský

Otázka:

Často používame výrazy výchovno-vzdelávací, vedecko-výskumný, fyzicko-geografický, humánno-geografický, enviro-geografický. Píšeme ich správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Na našej vysokej škole vznikla medzinárodná vzdelávacia skupina založená na spolupráci s českou vysokou školou. Chceli by sme ju nazvať Česko-Slovenská vzdelávacia skupina. Je to správne?

celá otázka a odpoveď