Heslo: častice

Otázka:

Ako nájdem vo vete časticu ? Viem, že vyjadrujú postoj hovoriaceho k výpovedi, ale aj tak ich nedokážem nájsť vo vete.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Zaujímalo by ma, či častice asi, takmer, skoro majú stáť pred predložkou alebo za ňou, napríklad v spojení "takmer pred sto rokmi", "asi po hodine" alebo "pred takmer sto rokmi", "po asi hodine" a pod., a či je v tomto prípade poradie dané, alebo nie.

celá otázka a odpoveď