Heslo: čas

Otázka:

Je slovné spojenie exspiračná doba spisovné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Dobrý deň prajem, píše sa prosím Vás medzi hodinami a minútami dvojbodka alebo bodka napr. od 08:30 h do 14:30 h alebo od 08.30 h do 14.30 h.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je pojem polčas premeny (rozpadu) nahradený novým termínom doba polpremeny?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký vzťah je medzi vidom a časom? Ako mám rozumieť formulácii v Morfológii slovenského jazyka, že aj nedokonavým vidom v minulom čase možno vyjadriť dokonavý dej?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako zapíšem číslicami údaj „o pätnástej hodine“? Treba písať za číslom 15 bodku?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku