Heslo: čas

Otázka:

Je slovné spojenie exspiračná doba spisovné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa medzi hodinami a minútami dvojbodka alebo bodka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je pojem polčas premeny (rozpadu) nahradený novým termínom doba polpremeny?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký vzťah je medzi vidom a časom? Ako mám rozumieť formulácii v Morfológii slovenského jazyka, že aj nedokonavým vidom v minulom čase možno vyjadriť dokonavý dej?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako zapíšem číslicami údaj „o pätnástej hodine“? Treba písať za číslom 15 bodku?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktoré spojenie je vhodnejšie: inkubačná doba alebo inkubačný čas?

celá otázka a odpoveď