Heslo: číslovky

Otázka:

Dobrý deň, ako sa označuje mesiace roka číslovkou? Mám využiť radové čislovky?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa v texte píše číslovka slovom a kedy číslicami?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorý zápis je správny: pred 44 tisíc rokmi alebo pred 44-tisíc rokmi?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa píšu vyššie zložené číslovky, ktoré sa skloňujú?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa zapisujú vo vete číslovky číslom? Správne je "v 80. rokoch" alebo "v 80-tych rokoch", "v 11 prípadoch" alebo "v 11-tich prípadoch"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aké i/y sa píše v slovnom spojení "k osemnásti/ym narodeninám"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Keď píšem číslovku číslicami a skloňujem ju, ako zapíšem jej tvar? Napr. vo vete Vybrať si môžete z 22-och izieb, alebo je správnejšie z 22 izieb?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám písať číslovky vo firemnej korešpondencii? Slovom alebo číslom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám zapísať slovom číslo 2 755?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je správne: v 140-tich obchodoch alebo v 140-ich obchodoch, v 20-tom storočí alebo v 20-om storočí?

celá otázka a odpoveď