Heslo: Česko

Otázka:

Je správne používať v diplomovej práci názvy "Slovensko a Čechy" alebo "Slovenská a Česká republika"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký bude tvar genitívu množného čísla od názvov Slovensko, Poľsko, Česko?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku