Heslo: Česká a Slovenská Federatívna Republika

Otázka:

S akými (malými/veľkými) písmenami písať názov republiky Česká a Slovenská federatívna republika?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám správne písať v odbornej práci názvy ČSR v jednotlivých obdobiach vrátane skratiek?

celá otázka a odpoveď