Heslo: Červený Kameň

Otázka:

Ako sa správne tvoria názvy slovenských hradov? Je správne Strečniansky hrad alebo hrad Strečno?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne tvoria názvy hradov v Slovenskej republike? Je správne Beckov alebo Beckovský hrad?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký je pravopis viacslovných názvov ulíc, napr. Mlynské nivy?

celá otázka a odpoveď