Heslo: Častá-Papiernička

Otázka:

Píše sa v spojenia, v ktorých prvá časť označuje celok a jej druhá jej súčasť ako napríklad Bratislava Vajnory, spojovník?

celá otázka a odpoveď