Heslo: úzus

Otázka:

Potrebovala by som definíciu (resp. charakteristiku) jazykovej a uzuálnej normy a ich vzájomného vzťahu z hľadiska dynamiky (vývoja) jazyka. Mohli by ste mi odporučiť aj vhodnú publikáciu, kde k tejto problematike nájdem širšie vysvetlenie?

celá otázka a odpoveď