Heslo: ústav

Otázka:

V spojení so slovom ústav treba použiť predložku na alebo v?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa podstatné mená dohovor alebo výbor, ktoré sa používajú ako súčasť názvu (napr. Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Výbor CEDAW), píšu s veľkým/malým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prídavné meno ústavný sa vzťahuje na ústavu, napr. ústavný zákon. Ako sa vyjadrí vzťah k ústavu? Je správne spojenie ústavová knižnica?

celá otázka a odpoveď