Heslo: ústav

Otázka:

V spojení so slovom ústav treba použiť predložku na alebo v?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa podstatné mená "dohovor" alebo "výbor", ktoré sa používajú ako súčasť názvov "Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien" alebo "Výbor CEDAW", píšu s veľkým/malým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prídavné meno ústavný sa vťahuje na ústavu, napr. ústavný zákon. Ako sa vyjadrí vzťah k ústavu? Je správne spojenie "ústavová knižnica"?

celá otázka a odpoveď