Heslo: úroková sadzba

Otázka:

Možno považovať slovné spojenia úroková sadzba a úroková miera za synonymá?

celá otázka a odpoveď