Heslo: úrad

Otázka:

Píšem správne predložku v nasledujúcom spojení - špecializovaný tím so sídlom v úrade, na ministerstve, v prezídiu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V spojení so slovom ústav treba použiť predložku na alebo v?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa podstatné mená "dohovor" alebo "výbor", ktoré sa používajú ako súčasť názvov "Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien" alebo "Výbor CEDAW", píšu s veľkým/malým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne je "na úrade" alebo "v úrade"?

celá otázka a odpoveď