Heslo: úrad

Otázka:

Píšem správne predložku v nasledujúcom spojení - špecializovaný tím so sídlom v úrade, na ministerstve, v prezídiu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V spojení so slovom ústav treba použiť predložku na alebo v?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa podstatné mená dohovor alebo výbor, ktoré sa používajú ako súčasť názvu (napr. Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Výbor CEDAW), píšu s veľkým/malým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Správne je slovné spojenie na úrade alebo v úrade?

celá otázka a odpoveď