Heslo: úprava

Otázka:

Je slovo sada vo význame súbor predmetov tvoriacich celok spisovné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môže sa slovo prevedenie používať v súvislosti s výrobkom a jeho vzhľadom, napr. lesklé prevedenie? Je to spisovný výraz?

celá otázka a odpoveď