Heslo: úpal

Otázka:

Je slovo úžeh bohemizmus alebo je to samostatný termín, ktorý nemožno stotožňovať s úpalom? Dočítala som sa, že slová úpal a úžeh sa používajú na označenie dvoch mierne odlišných ochorení.

celá otázka a odpoveď