Heslo: úpal

Otázka:

Ako je to, prosím, so slovom "úžeh"? Je to bohemizmus alebo je to samostatný termín, ktorý nemožno stotožňovať s "úpalom" ? Dočítala som sa, že "úpal" a "úžeh" sa používajú na označenie dvoch mierne odlišných ochorení".

celá otázka a odpoveď